Kamis, 11 Juli 2013

Yuk.. Mbahas 'Ilmu[000]
Bismillah Ar-Rohmaan Ar-Rohiim

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, hamdan katsiron thoyyiban mubarokan fiihi, mubarokan alayhi kama yuhibbu Robbuna wa yardhoo……

Asy-hadu an lailaha illallah wa asy-hadu anna Muhammadan abduhu wa rosuluhu, la nabiya ba’dahu

‘Amma Ba’du

Segala Pujian kepada Allah ‘Azza wa Jalla yang telah memberikan ni’mat taufiq dan ni’mat hidayah berupa Islam, Imaan dan Istiqomah di jalan-Nya.

Segala Pujian kepada Allah ‘Azza wa Jalla yang telah memberikan ni’mat mengenal Sunnah Nabi Muhammad dan Istiqomah berada dan berusaha meniti tuntunannya.

Segala Pujian kepada Allah ‘Azza wa Jalla yang semoga memberikan ni’mat terhindar dari segala fitnah, baik fitnah dunya maupun fitnah yang menimpa agama kita.

Segala Pujian kepada Allah ‘Azza wa Jalla yang semoga memberikan ke-istiqomahan dalam menulis di dalam blog ini, berupa tautan audio maupun tulisan dari para ahlul ilmi di dalam pembahasan rukun islam, rukun imaan dan pembahasan ilmiyah lainnya. 

Allohumma AamiinAdmin Blog : Abu Muhammad Idris 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Berkomentarlah yang baik atau tidak perlu komentar