Kamis, 11 Juli 2013

Ilmu Tauhid Dasar - Tsalatsatul Ushul

[002]

Bismillah Ar-Rohmaan Ar-Rohiim


Alhamdulillahi robbil ‘alamin, hamdan katsiron thoyyiban mubarokan fiihi, mubarokan alayhi kama yuhibbu Robbuna wa yardhoo……

Asy-hadu an lailaha illallah wa asy-hadu anna Muhammadan abduhu wa rosuluhu, la nabiya ba’dahu
‘Amma Ba’du

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ketengahkan tautan audio dalam pembahasan Tiga Landasan Utama merujuk pada kitab " Tsalatsatul Ushul wa Adilatuha " karangan Syaikhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi  :

“ Tsalatsatul Ushul yang dikaji oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Haydar As-Sundawiy “

Beliau merupakan Mudir Mahad/Pesantren Ihyaus Sunnah Tasikmalaya, Jawa Barat
dan juga beliau merupakan Pengisi di Radio Rodja 756AM

Tautan Audio :


dan kajian dari kitab Tsalatsatul Ushul ini merupakan silsilah Ilmu Dasar Tauhid karangan Syaikhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi, yang in sya Allah akan kami ketengahkan pula kajian dari kitab beliau yang lain, semisal, Al-Qowaidul Arba', Al-Ushulus Sittah, Nawaqidhul Islam, Kitabut Tauhid dan Kasyfusy Syubuhat.

Segala Pujian kepada Allah ‘Azza wa Jalla yang semoga memberikan ke-istiqomahan dalam menulis di dalam blog ini, berupa tautan audio maupun tulisan dari para ahlul ilmi di dalam pembahasan rukun islam, rukun imaan dan pembahasan ilmiyah lainnya.

Wallahul Muwaffiq

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Berkomentarlah yang baik atau tidak perlu komentar